Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Và Những Thay Đổi Trong Năm 2024

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Và Những Thay Đổi Trong Năm 2024

Bằng tốt nghiệp đại học là gì? Có mấy loại bằng tốt nghiệp đại học? Làm thế nào để đạt bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi? Đây chắc chắn là những câu hỏi được rất nhiều bạn trẻ quan tâm trong thời gian gần dây khi chuẩn bị bước chân vào con đường đại học. Hãy cùng tham khảo bài viết sau đây để có cái nhìn chi tiết hơn về vấn đề này nhé!

Bằng tốt nghiệp đại học là gì?

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Và Những Thay Đổi Trong Năm 2024

Tại khoản 2 của Điều 12 trong Luật Giáo dục 2019 liệt kê các loại văn bằng trong hệ thống giáo dục quốc gia, bao gồm:

 • Bằng tốt nghiệp Trung học Cơ sở
 • Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông
 • Bằng tốt nghiệp Trung cấp
 • Bằng tốt nghiệp Cao đẳng
 • Bằng Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ và các văn bằng tương đương.

Điều này cho thấy “bằng tốt nghiệp đại học” còn được gọi là “bằng cử nhân”, được cấp bởi các cơ sở giáo dục đại học cho những người đã hoàn thành chương trình đại học.

Điều kiện để được cấp bằng tốt nghiệp đại học

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên sẽ được xét công nhận tốt nghiệp đại học khi thỏa mãn các yêu cầu sau:

 • Hoàn thành đầy đủ các học phần và số tín chỉ yêu cầu, cũng như các nội dung khác bắt buộc theo chương trình đào tạo và đạt chuẩn đầu ra đã được quy định.
 • Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học từ mức trung bình trở lên.
 • Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập tại thời điểm được xét tốt nghiệp.

Sinh viên cần đáp ứng đủ các điều kiện này để được công nhận tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Các loại bằng tốt nghiệp đại học 2024

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Và Những Thay Đổi Trong Năm 2024

Hiện nay, dù có nhiều trường đại học khắp cả nước, có 5 loại bằng tốt nghiệp chính, bao gồm:

 1. Bằng Kỹ sư: Dành cho sinh viên tốt nghiệp các ngành kỹ thuật.
 2. Bằng Kiến trúc sư: Dành cho sinh viên tốt nghiệp ngành Kiến trúc.
 3. Bằng Bác sĩ và Bằng Dược sĩ: Dành cho sinh viên tốt nghiệp ngành Y và Dược.
 4. Bằng Cử nhân: Dành cho sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, và kinh tế.
 5. Bằng tốt nghiệp đại học: Dành cho các ngành học khác.

Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp đại học hiện nay

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Và Những Thay Đổi Trong Năm 2024

Kể từ tháng 3/2020, bằng tốt nghiệp đại học không còn ghi rõ là “chính quy” hoặc “tại chức”. Theo Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT, văn bằng giáo dục đại học bao gồm Bằng cử nhân, Bằng thạc sĩ, Bằng tiến sĩ và các văn bằng trình độ tương đương.

Văn bằng giáo dục đại học bao gồm 10 nội dung chính, gồm:

 1. Tiêu đề: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.
 2. Tên văn bằng: Tùy theo trình độ (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc tương đương).
 3. Ngành đào tạo: Chuyên ngành học của sinh viên.
 4. Tên trường cấp bằng: Tên cơ sở giáo dục đại học.
 5. Tên người nhận: Họ và tên của sinh viên được cấp bằng.
 6. Ngày sinh: Ngày tháng năm sinh của sinh viên.
 7. Hạng tốt nghiệp: Nếu có (ví dụ: Giỏi, Khá, Trung bình).
 8. Ngày cấp: Địa điểm và ngày tháng năm cấp bằng.
 9. Người ký: Chức danh, chữ ký, họ tên của người có thẩm quyền ký và dấu của cơ sở giáo dục.
 10. Số hiệu văn bằng: Số hiệu và số vào sổ cấp bằng.

Thông tin này giúp xác nhận và công nhận quá trình học và thành tích của sinh viên trong hệ thống giáo dục đại học.

Sở hữu bằng tốt nghiệp đại học mang lại lợi ích gì?

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Và Những Thay Đổi Trong Năm 2024

Sở hữu bằng tốt nghiệp đại học mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm:

 • Cơ hội nghề nghiệp rộng mở: Bằng đại học thường là yêu cầu tối thiểu cho nhiều vị trí công việc, đặc biệt là những công việc chuyên môn hoặc quản lý.
 • Thu nhập cao hơn: Nghiên cứu cho thấy người có bằng đại học thường có mức thu nhập cao hơn đáng kể so với những người không có bằng cấp hoặc chỉ có bằng cấp trung học.
 • Phát triển kỹ năng: Quá trình học tập ở đại học giúp phát triển các kỹ năng quan trọng như phân tích, giao tiếp, giải quyết vấn đề, và làm việc nhóm.
 • Mạng lưới quan hệ: Đại học là cơ hội để mở rộng mạng lưới quan hệ cá nhân và chuyên nghiệp, có thể hỗ trợ trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân.
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh: Bằng đại học có thể tăng cường khả năng cạnh tranh của bạn trên thị trường lao động, giúp bạn nổi bật giữa đám đông ứng viên.
 • Phát triển cá nhân: Học đại học không chỉ giáo dục về mặt chuyên môn mà còn giúp phát triển cá nhân, mở rộng hiểu biết văn hóa, xã hội và thế giới quan.
 • Cơ hội tiếp tục học tập cao hơn: Bằng đại học mở cửa cho những cơ hội học tập và nghiên cứu ở các trình độ cao hơn như sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
 • Cải thiện tình hình tài chính: Với mức thu nhập cao hơn, người có bằng đại học có khả năng cải thiện đáng kể tình hình tài chính của mình và gia đình.
 • Tự tin và độc lập: Trải nghiệm đại học giúp phát triển sự tự tin và khả năng tự quản lý, đặt nền tảng vững chắc cho một cuộc sống độc lập.

Cách tính xếp loại trên bằng tốt nghiệp đại học

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Và Những Thay Đổi Trong Năm 2024

Dựa trên khoản 5, Điều 10 của Quy chế đào tạo trình độ đại học được quy định trong Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, việc xếp loại học lực của sinh viên được dựa vào điểm trung bình của học kỳ, điểm trung bình của năm học, hoặc điểm trung bình tích lũy, cụ thể như sau:

Theo thang điểm 10

Theo quy định, xếp loại học lực của sinh viên dựa vào điểm trung bình tính theo thang điểm 10 như sau:

Xuất sắc: Điểm từ 9,0 đến 10.

Giỏi: Điểm từ 8,0 đến dưới 9,0.

Khá: Điểm từ 7,0 đến dưới 8,0.

Trung bình: Điểm từ 5,0 đến dưới 7,0.

Yếu: Điểm từ 4,0 đến dưới 5,0.

Kém: Điểm dưới 4,0.

Theo thang điểm 4

Xếp loại học lực của sinh viên dựa vào điểm trung bình theo thang điểm 4 được quy định như sau:

Xuất sắc: Điểm từ 3,6 đến 4,0.

Giỏi: Điểm từ 3,2 đến dưới 3,6.

Khá: Điểm từ 2,5 đến dưới 3,2.

Trung bình: Điểm từ 2,0 đến dưới 2,5.

Yếu: Điểm từ 1,0 đến dưới 2,0.

Kém: Điểm dưới 1,0.

Mất bằng tốt nghiệp đại học có xin cấp lại được không?

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Và Những Thay Đổi Trong Năm 2024

Theo quy định tại Điều 28 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT. Mỗi văn bằng và chứng chỉ chỉ được cấp một lần. Văn bằng, chứng chỉ được cấp lại nếu có sai sót về thông tin từ phía cơ quan cấp.

Đối với bằng tốt nghiệp đại học, nếu bị mất, sinh viên chỉ có thể nhận được bản sao từ sổ gốc, không phải bản gốc nhưng bản sao này vẫn có giá trị như bản chính.

Nếu cần cấp lại văn bằng hoặc chứng chỉ, bạn cần nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ bao gồm

Đơn yêu cầu cấp lại văn bằng, chứng chỉ

Loại văn bằng, chứng chỉ cần cấp lại

Giấy tờ chứng minh sai sót từ cơ quan cấp.

Lệ phí để nhận bản sao bằng tốt nghiệp đại học khoảng 30.000 đến 50.000 đồng mỗi bản, có thể lên đến 80.000 đồng, tùy vào quy định của từng trường.

Liên Hệ
Chát Ngay