Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì? Làm Sao Để Đạt Được?

Nhiều sinh viên đặt mục tiêu đạt được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, nhưng làm thế nào để đạt được điều này? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các yêu cầu, quy trình, và lợi ích của việc tốt nghiệp loại giỏi, nhằm mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện về vấn đề này, từ Làm Bằng 247.

Định nghĩa bằng tốt nghiệp loại giỏi là gì?

Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì? Làm Sao Để Đạt Được?
Khái niệm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi

Danh hiệu tốt nghiệp loại giỏi là một vinh dự hay phần thưởng được trao tặng cho sinh viên có thành tích học tập ấn tượng tại các trường đại học hoặc các cơ sở giáo dục cao hơn.

Để đạt được danh hiệu này, sinh viên thường phải duy trì một điểm trung bình học tập cao và phản ánh sự xuất sắc trong các lĩnh vực như học thuật, nghiên cứu hoặc đóng góp cho cộng đồng học thuật. Danh hiệu này được coi là một sự công nhận và khẳng định về nỗ lực và thành tựu của sinh viên trong quá trình học tập và phát triển cá nhân.

Yêu cầu điểm số để đạt được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi?

Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì? Làm Sao Để Đạt Được?
Điều kiện để đạt được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi?

Tại các trường đại học tại Việt Nam, bạn cần vượt qua những điều kiện sau đây để đạt được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi.

Điểm trung bình tích lũy loại giỏi

Để được xếp loại bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, điểm trung bình tích lũy toàn bộ chương trình học của sinh viên phải đạt ít nhất 8.0 trên thang điểm 10 hoặc 3.2 trên thang điểm 4.

Các nhà trường sử dụng hai thang điểm là thang điểm 10 và thang điểm 4 để đánh giá và xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên. Cụ thể như sau:

Thang điểm 10Thang điểm 4Xếp loại
Dưới 4,0Dưới 1,0Kém
Từ 4,0 đến 4,9Từ 1,0 đến 1,9Yếu
Từ 5,0 đến 6,9Từ 2,0 đến 2,4Trung Bình
Từ 7,0 đến <7,9Từ 2,5 đến 3,1Khá
Từ 8,0 đến <8,9Từ 3,2 đến 3,5Giỏi
Từ 9,0 đến 10,0Từ 3,6 đến 4,0Xuất Sắc

Cần tích lũy đủ số tín chỉ

Hiện nay, khoảng 90% các trường đại học áp dụng hệ thống đào tạo theo tín chỉ, với mỗi môn học tối thiểu 2 tín chỉ. Sinh viên cần vượt qua bài kiểm tra cuối kỳ và không được vắng quá số buổi quy định; nếu không, họ sẽ phải đăng ký lại học phần đó. Để tốt nghiệp, và đặc biệt để đạt danh hiệu loại giỏi, sinh viên phải hoàn thành toàn bộ chương trình học, không chỉ dựa vào việc đạt điểm cao ở một số môn.

Chẳng hạn, nếu một chương trình đào tạo yêu cầu tổng cộng 125 tín chỉ, sinh viên chỉ được phép học lại tối đa 5% tổng số tín chỉ, tức là 6 tín chỉ. Nếu học lại quá số lượng này, sinh viên sẽ không đủ điều kiện đạt loại giỏi và sẽ bị hạ xuống loại khá.

Đáp ứng điều kiện về phẩm chất

Để đạt loại giỏi khi tốt nghiệp đại học, sinh viên không chỉ cần có điểm số cao mà còn phải duy trì phẩm chất tốt. Theo quy định của Bộ Giáo dục, sinh viên phải đảm bảo không có vi phạm pháp luật hoặc hành vi kỷ luật đến thời điểm tốt nghiệp để đủ điều kiện đạt loại giỏi.

Mọi trường hợp vi phạm này sẽ dẫn đến việc không đủ điều kiện tốt nghiệp hoặc không thể nhận bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi.

Đáp ứng yêu cầu đầu ra

Ngoài việc xem xét điểm số chuyên môn của sinh viên, điều quan trọng là họ cần phải có đủ các loại chứng chỉ theo quy định của các trường đại học.

Các chứng chỉ phổ biến hiện nay bao gồm:

 • Chứng chỉ ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh luôn là một phần của yêu cầu đầu ra tại các trường đại học.
 • Chứng chỉ tiếng anh theo KNLNN 6 bậc (
 • Chứng chỉ tiếng anh TOEIC, IELTS (các trường thường yêu cầu bằng TOEIC từ 450 và IELTS từ 5.0 trở lên)
 • Chứng chỉ tiếng Trung (từ HSK 3 trở lên)
 • Chứng chỉ tiếng Nga (tối thiểu TRKI 1)
 • Chứng chỉ tiếng Đức (tối thiểu B1)
 • Chứng chỉ tiếng Nhật (tối thiểu JLPT N4)
 • Chứng chỉ tiếng Pháp (DELF B1 hoặc TCF niveau 4)
 • Chứng chỉ tin học: Sinh viên đại học hệ chính quy được coi là đáp ứng tiêu chuẩn tin học đầu ra khi họ đạt một trong bốn chứng chỉ tin học sau đây:
 • Chứng chỉ tin học Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
 • Chứng chỉ tin học quốc tế MOS
 • Chứng chỉ tin học quốc tế IC3
 • Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL
 • Chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh: là một trong những yêu cầu cần đáp ứng để được xem xét tốt nghiệp cao đẳng và đại học. Điều này đồng nghĩa rằng sinh viên bắt buộc phải có chứng chỉ GDQP-AN để đủ điều kiện tốt nghiệp.

Cách tính điểm GPA để bằng tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi

Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì? Làm Sao Để Đạt Được?
Cách tính điểm GPA để bằng tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi

Ở cấp đại học, cách tính điểm GPA (điểm trung bình tích lũy) ở Việt Nam tương đồng với hệ thống của Mỹ. Thường thì các trường cao đẳng và đại học ở Việt Nam chuyển điểm từ thang 10 sang thang điểm chữ, rồi quy đổi ra thang điểm 4.

Điểm trung bình tại các trường ở Việt Nam thường được tính dựa trên một tỷ lệ phân chia cụ thể, bao gồm 10% điểm chuyên cần, 10% điểm bài tập, 20% điểm giữa kỳ, và 60% điểm cuối kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy theo từng môn học (ví dụ: 10%, 20%, 50%,…).

Điểm GPA được tính bằng cách lấy tổng điểm trung bình của mỗi môn nhân với số tín chỉ của môn đó, sau đó chia cho tổng số tín chỉ. Chẳng hạn, nếu môn A có điểm trung bình 3 với 4 tín chỉ, môn B có điểm 4 với 2 tín chỉ, và môn C có điểm 2 với 2 tín chỉ, thì điểm GPA sẽ là (34 + 42 + 2*2) / (4 + 2 + 2) = 3.0.

Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì? Làm Sao Để Đạt Được?

Khoản 3 Điều 10 Quy chế quy định cách tính điểm học phần dựa trên tổng điểm thành phần với trọng số tương ứng. Kết quả sẽ được làm tròn tới một chữ số thập phân và xếp loại theo điểm chữ như sau, trừ khi có quy định khác tại khoản d của Điều 10 Quy chế.

Xếp loại điểm học phần được chia thành các loại sau:

Loại Đạt có phân mức (áp dụng cho các học phần tính vào điểm trung bình học tập):

 • A: từ 8,5 đến 10,0
 • B: từ 7,0 đến 8,4
 • C: từ 5,5 đến 6,9
 • D: từ 4,0 đến 5,4

Loại Đạt không phân mức (áp dụng cho các học phần chỉ yêu cầu đạt, không tính vào điểm trung bình học tập):

 • P: từ 5,0 trở lên
 • Loại Không Đạt:
 • F: dưới 4,0

Các trường hợp đặc biệt sử dụng các điểm chữ xếp loại, không tính vào điểm trung bình học tập:

 • I: Điểm chưa hoàn thiện do được phép hoãn thi hoặc kiểm tra
 • X: Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ dữ liệu
 • R: Điểm học phần được miễn học và công nhận tín chỉ
Thang điểm 10Thang điểm 4Điểm chữ đại học
Từ 8,5 – 10,04,0A
Từ 7,0 – 8,43,0B
Từ 5,5 – 6,92,0C
Từ 4,0 – 5,41,0D
Dưới 4,00F

Bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi là minh chứng cho điều gì?

Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì? Làm Sao Để Đạt Được?
Bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi là minh chứng cho điều gì?

Để đạt được tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, sinh viên cần phải dành ra sự tập trung, nỗ lực, và quyết tâm không ngừng. Tấm bằng này chứng minh cho sự cố gắng lớn lao của họ, đồng thời là biểu tượng của sự xuất sắc, hiểu biết sâu rộng về chuyên ngành, và tiềm năng phát triển trong tương lai. Đó là dấu hiệu chứng tỏ sự giỏi giang của sinh viên và khả năng tiến xa.

Bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi và lợi ích nó mang lại

Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì? Làm Sao Để Đạt Được?
Bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi và lợi ích nó mang lại

Dễ dàng tìm kiếm việc làm nhờ vào tấm bằng đại học tốt nghiệp loại giỏi

Tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi chứng minh khả năng vượt trội và năng lực học tập xuất sắc của bạn. Điều này giúp bạn nổi bật là một ứng viên tiềm năng trong quá trình tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Lọt vào mắt xanh nhà tuyển dụng

Khi gặp một ứng viên sở hữu bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, các nhà tuyển dụng thường có cảm nhận tích cực và hứng thú với khả năng của họ. Họ tin tưởng rằng ứng viên này có thể đóng góp nhiều giá trị và hỗ trợ sự phát triển của công ty trong tương lai.

Khả năng thăng tiến, phát triển sự nghiệp

Sở hữu bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi không chỉ giúp bạn dễ dàng thăng tiến trong công việc hiện tại mà còn mở ra cơ hội cho các vai trò và nhiệm vụ mới trong sự nghiệp của bạn. Tấm bằng này có thể coi là bước đệm quan trọng hướng tới việc xây dựng một sự nghiệp thành công và bền vững.

Cách giúp bạn đạt được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi

Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì? Làm Sao Để Đạt Được?
Cách giúp bạn đạt được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi

Đặt mục tiêu học tập từ ban đầu

Khi bắt đầu hành trình tại đại học, bạn sẽ gặp phải một môi trường mới với nhiều thách thức như thay đổi môi trường, cám dỗ và áp lực học tập, có thể ảnh hưởng tới việc học và cuộc sống của bạn.

Do đó, việc chuẩn bị tinh thần, kiên định mục tiêu và quyết tâm học tập là điều cần thiết để đạt được thành công.Bạn có thể tự khích lệ và duy trì động lực bằng cách thiết lập mục tiêu từng bước và nỗ lực đạt điểm số cao mỗi học kỳ.

Tham gia lớp học đầy đủ

Việc bạn chuyên cần trong học tập có tác động lớn đến việc đạt điểm cao. Điểm chuyên cần và sự tham gia tích cực trong lớp học có thể chiếm tới 10% tổng điểm. Điều này có nghĩa là, việc tham dự đầy đủ các buổi học có thể giúp bạn nâng cao điểm số một cách hiệu quả.

Thường thì lịch học ở đại học ít hơn so với chương trình học truyền thống, do đó việc quản lý thời gian hiệu quả để không bỏ lỡ thông tin quan trọng và tham gia năng động trong lớp học sẽ giúp bạn tăng điểm chuyên cần.

Tự chủ động thời gian học

Đại học yêu cầu một tinh thần tự học cao. Khi bạn bắt đầu học đại học, việc phát triển kỹ năng tự học là rất quan trọng do thời gian học tập trong lớp thường không nhiều. Để có thể đạt loại giỏi, bạn cần phải nỗ lực học tập, tiến hành nghiên cứu sâu và chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bài luận tốt nghiệp và dự án.

Việc làm này không chỉ giúp bạn gây ấn tượng mà còn có thể mở ra cơ hội nhận được học bổng từ trường.

Tổng kết về bằng tốt nghiệp loại giỏi qua bài viết

Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì? Làm Sao Để Đạt Được?
Tổng kết về bằng tốt nghiệp loại giỏi qua bài viết

Như vậy, qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn sâu hơn về cách thức để đạt được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi và các mẹo giúp bạn đạt được mục tiêu này một cách hiệu quả. Mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn thành công và hy vọng bạn sẽ sớm đạt được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi mà bạn mong muốn.

Liên Hệ
Chát Ngay