Cách Tính Điểm Đại Học Là Gì? Cách Tính như thế nào?

Nắm rõ về cách tính điểm đại học đóng vai trò quan trọng trong hành trình học tập của sinh viên sắp tốt nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đầy đủ kiến thức về quy trình này. Chúng ta hãy cùng khám phá phương pháp tính điểm tốt nghiệp đại học qua bài viết dưới đây!

Có nghĩa gì khi nói về điểm tốt nghiệp đại học?

Cách Tính Điểm Đại Học Là Gì? Cách Tính như thế nào?
Có nghĩa gì khi nói về điểm tốt nghiệp đại học?

Điểm tốt nghiệp đại học là điểm số hoặc hệ thống xếp loại được sử dụng để đánh giá thành tích học tập của sinh viên trong suốt thời gian học tại trường đại học và thường được tính dựa trên nhiều yếu tố như điểm số trung bình học kỳ, điểm số cuối kỳ, và kết quả các kỳ thi cuối kỳ.

Điểm tốt nghiệp đại học có thể có ảnh hưởng lớn đến tương lai học vấn và sự nghiệp của sinh viên, và thường được sử dụng để xác định việc tốt nghiệp và tiếp tục học cao hơn.

Cách tính điểm đại học được định nghĩa như thế nào?

Cách Tính Điểm Đại Học Là Gì? Cách Tính như thế nào?
Cách tính điểm đại học được định nghĩa như thế nào?

Cách tính điểm đại học là phương pháp được áp dụng để tính toán điểm trung bình của sinh viên qua toàn bộ thời gian học tại trường đại học hoặc các cơ sở giáo dục đại học khác. Quy trình này thường bao gồm việc đánh giá và gán điểm cho mỗi môn học hoặc khóa học mà sinh viên đã hoàn thành, sau đó tính toán điểm trung bình dựa trên trọng số của từng môn học.

Các hệ thống tính điểm đại học có thể biến đổi tùy theo quy định của trường hoặc quốc gia, nhưng thường dựa trên điểm số từ các bài kiểm tra, bài tập, dự án và các yếu tố khác mà sinh viên tham gia trong quá trình học tập.

Điều kiện để được xét tốt nghiệp đại học là gì?

Cách Tính Điểm Đại Học Là Gì? Cách Tính như thế nào?
Điều kiện để được xét tốt nghiệp đại học là gì?

Theo quy định tại Điều 14, Khoản 1 của Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, để đạt được công nhận tốt nghiệp đại học, sinh viên cần tuân thủ đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Đạt đủ điều kiện về tích lũy học phần và số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đồng thời hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo quy định.
 • Điểm trung bình tích lũy của toàn bộ khóa học phải đạt từ trung bình trở lên.
 • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập vào thời điểm xét tốt nghiệp.

Do đó, để đạt được công nhận và nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên cần tập trung vào việc học tập, rèn luyện và hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo của chuyên ngành mình. Ngoài ra, tùy thuộc vào độ khó của chuyên ngành, mỗi trường đại học có thể áp đặt các yêu cầu bổ sung về ngoại ngữ để khuyến khích sinh viên nỗ lực hơn trong việc học tập.

Cách tính điểm đại học được thực hiện như thế nào?

Cách Tính Điểm Đại Học Là Gì? Cách Tính như thế nào?
Cách tính điểm đại học được thực hiện như thế nào?

Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để có thể tính điểm đại học chính xác nhất:

Về các điểm học phần

Trong các chương trình đại học, thành tích học tập thường được ghi nhận dưới dạng điểm số, có thể từ 0 đến 10 hoặc từ 0 đến 4 tùy thuộc vào hệ thống đánh giá của trường mà bạn đang theo học..

Về các đồ án tốt nghiệp (nếu có)

Nếu chương trình học của bạn đòi hỏi hoặc bao gồm một đồ án tốt nghiệp, điểm số từ đồ án này sẽ được tính vào điểm tổng kết khi tốt nghiệp.

Quy tắc tính điểm trung bình

Có một số trường thiết lập các quy định chi tiết về cách xác định điểm trung bình, ví dụ như sử dụng phương pháp tính trung bình có trọng số, dựa vào số lượng tín chỉ của mỗi môn học.

Điều kiện tốt nghiệp

Để đạt được tư cách tốt nghiệp, bạn cần đáp ứng các điều kiện liên quan đến số lượng tín chỉ đã hoàn tất, hoàn thành các môn học yêu cầu, và đạt được điểm trung bình tối thiểu.

Hãy xem xét một ví dụ về quy trình tính điểm tốt nghiệp như sau:

Giả sử bạn đang tham gia một chương trình đại học với 8 môn học, mỗi môn đều trị giá 3 tín chỉ. Dưới đây là bảng điểm của bạn:

 • Môn 1: 8 điểm
 • Môn 2: 7 điểm
 • Môn 3: 6 điểm
 • Môn 4: 8 điểm
 • Môn 5: 9 điểm
 • Môn 6: 7 điểm
 • Môn 7: 8 điểm
 • Môn 8: 6 điểm
Cách Tính Điểm Đại Học Là Gì? Cách Tính như thế nào?
Cách tính điểm đại học

Tiếp theo, bạn cần xác định liệu kết quả này có thoả mãn các tiêu chí tốt nghiệp của trường không. Ví dụ, nếu trường yêu cầu GPA tối thiểu là 6.0, bạn đã đáp ứng đủ điều kiện để tốt nghiệp.

Xếp loại bằng tốt nghiệp thì điểm tính như thế nào?

Cách Tính Điểm Đại Học Là Gì? Cách Tính như thế nào?
Xếp loại bằng tốt nghiệp thì điểm tính như thế nào?

So sánh với hệ thống xếp loại tốt nghiệp tại các cấp Trung học Cơ sở (THCS) và Trung học Phổ thông (THPT), quy trình xác định điểm tốt nghiệp tại cấp đại học thường dựa vào tổng số tín chỉ đã hoàn thành.

Sinh viên cần hoàn thành một số lượng nhất định các khóa học để đáp ứng yêu cầu về số tín chỉ mà trường đặt ra cho mỗi ngành học. Sự phân chia số tín chỉ cho mỗi môn học thường xem xét đến đặc thù và mức độ phức tạp của môn đó.

Điểm trung bình tích lũy, được tính toán dựa trên điểm số từ các tín chỉ của môn học, được biểu đạt qua hệ thống thang điểm 4 hoặc thang điểm 10. Chi tiết về phương pháp tính điểm này sẽ được giải thích cụ thể ở phần sau:

Cách tính quy đổi điểm xếp loại bằng theo thang điểm 4

Điểm trung bình tích lũy đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hạng loại bằng tốt nghiệp mà sinh viên sẽ được cấp sau khi hoàn thành khóa học. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 10 của Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, các hạng loại tốt nghiệp đại học dựa trên thang điểm 4 được phân loại như sau:

 • Xuất sắc: Điểm trung bình tích lũy từ 3,6 đến 4,0.
 • Giỏi: Điểm trung bình tích lũy từ 3,2 đến dưới 3,6.
 • Khá: Điểm trung bình tích lũy từ 2,5 đến dưới 3,2.
 • Trung bình: Điểm trung bình tích lũy từ 2,0 đến dưới 2,5.
 • Yếu: Điểm trung bình tích lũy từ 1,0 đến dưới 2,0.

Cách tính quy đổi điểm xếp loại bằng theo thang điểm 10

Để xác định điểm bằng tốt nghiệp đại học trên thang điểm 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các quy định chi tiết trong Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT. Cụ thể, theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 10 của Thông tư, các hạng loại tốt nghiệp đại học dựa trên thang điểm 10 được phân loại như sau:

 • Xuất sắc: Từ 9,0 đến 10,0.
 • Giỏi: Từ 8,0 đến dưới 9,0.
 • Khá: Từ 7,0 đến dưới 8,0.
 • Trung bình: Từ 5,0 đến dưới 7,0.
 • Yếu: Từ 4,0 đến dưới 5,0.

Làm thế nào để tính điểm tốt nghiệp đại học một cách chính xác?

Cách Tính Điểm Đại Học Là Gì? Cách Tính như thế nào?
Làm thế nào để tính điểm tốt nghiệp đại học một cách chính xác?

Để đảm bảo tính chính xác trong quá trình tính toán điểm tốt nghiệp đại học của bạn, hãy tuân thủ những khuyến nghị sau:

 1. Kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo bạn có đủ dữ liệu về số tín chỉ và hệ thống điểm áp dụng cho mỗi môn học trước khi tiến hành tính toán.
 2. Sử dụng đúng các công thức tính điểm cho mỗi môn học và kiểm tra lại mọi phép tính một cách cẩn thận để đảm bảo tính chính xác của kết quả.
 3. Trong trường hợp gặp bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào liên quan đến quy trình tính điểm xếp loại tốt nghiệp, đừng ngần ngại liên hệ với giáo viên hoặc nhân viên quản lý để yêu cầu hướng dẫn và giải đáp cụ thể.

Tổng kết về bài viết

Quy trình xác định điểm tốt nghiệp đại học đóng vai trò quan trọng trong hành trình học tập của sinh viên tại đại học. Điều này đòi hỏi sinh viên phải chú ý đến tính chính xác và hiểu biết đầy đủ về số lượng tín chỉ cần thiết và cách thức thang điểm được áp dụng cho các môn học.

Mặc dù việc đánh giá điểm số tốt nghiệp đại học có thể là một thách thức đối với một số người, bài viết này mong muốn mang lại cái nhìn sâu sắc hơn về quy trình này và cung cấp một cái nhìn tổng quan giúp bạn áp dụng một cách hiệu quả trong quá trình học tập của mình.

Liên Hệ
Chát Ngay